BULONG NỞ RAMSET

BULONG NỞ RAMSET

Bulong nở Ramset bao gồm:

  • Bulong nở chịu tải trọng nặng: Ramset Triga Z, Ramset Fix 3 xuất xứ Pháp, Ramset Trubolt – xuất xứ China
  • Bulong nở chịu tải trọng vừa: Ramset Dynabolt – xuất xứ Úc
  • Bulong nở chịu tải trọng nhẹ: HIT-M, Pro 6

Tư vấn miễn phí

Mô tả