KEO FISCHER EM 390s

KEO FISCHER EM 390s

Keo Fischer EM 390s là loại keo epoxy hai thành

Xuất xứ Đức

Dùng để liên kết thép và thanh ren vào bê tông.

Tư vấn miễn phí

Mô tả