KEO HILTI CP606

KEO HILTI CP606

Keo Hilti CP606 là chất ngăn cháy lan gốc Acrylic / nước

Dung tích đóng: 310ml

Màu sắc: Trắng / xám (grey) / đỏ

Tư vấn miễn phí

Mô tả