KEO RAMSET G5

Keo Ramset G5 650ml tỷ lệ 1;1

Xuất xứ: Mỹ – COCQ

Thị trường số 1 miền Bắc. Dùng để liên kết thép và thanh ren vào bê tông.

Tư vấn miễn phí

Mô tả