KEO RAWLPlUG R-KEX II

KEO RAWLPlUG R-KEX II

Rawlplug R-Kex II là loại keo epoxy hai thành

Dung tích: 600 ml

Xuất xứ: Anh

Dùng để liên kết thép và thanh ren vào bê tông.

Tư vấn miễn phí

Mô tả