Ống Nhộng hóa chất M12

Ống Nhộng hóa chất M12

Hóa chất ống nhộng M12 là phần hóa chất đông kết nhanh để gắn thanh ren M12x160 vào bê tông tạo thành bu long hóa chất M12x160.

Giá bán: 10.500đ

Tư vấn miễn phí

Mô tả