Ống Nhộng hóa chất M16

Ống Nhộng hóa chất M16

Bu lông hóa chất ống nhộng M16 là phần hóa chất đông kết nhanh để gắn thanh ren M16x190 vào bê tông tạo thành bu lông hóa chất M16x190.

Giá bán: 14.500đ

 

Tư vấn miễn phí

Mô tả