Ông Nhộng Hóa chất M20

Ông Nhộng Hóa chất M20

Bu lông hóa chất ống nhộng M20 là phần hóa chất đông kết nhanh để gắn thanh ren M20x260 vào bê tông tạo thành bu lông hóa chất M20x260.

Giá bán : 20.500đ

Tư vấn miễn phí

Mô tả