Ống nhộng hóa chất M24

Ống nhộng hóa chất M24

Bu lông hóa chất ống nhộng M24 là phần hóa chất đông kết nhanh để gắn thanh ren M24x300 vào bê tông tạo thành bu lông hóa chất M24x300.

Giá bán: 35.000đ

Tư vấn miễn phí

Mô tả