THANH REN/ BULONG HÓA CHẤT

THANH REN/ BULONG HÓA CHẤT

Bu lông hóa chất gồm có 2 thành phần chính là bu lông (gồm có thân ren , đai ốc (ecu) và long đen (vòng đệm)) và hóa chất. Phần hóa chất có tác dụng neo giữ bu lông trong vật liệu nền bê tông.

 

Tư vấn miễn phí

Mô tả