THANH REN RAMSET

THANH REN RAMSET

Thanh ren Ramset bao gồm

Các size: M10x130 – M12x160 – M16x190 – M20x260 – M24x300 – M30x380

Chủng loại: Thép mạ điện phân, inox

Xuất xứ: China

Tư vấn miễn phí

Mô tả